Công ty Kinh doanh nước sạch Lào Cai. (Nguồn: HNX)

Ngày 27/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai (LAWACO) sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty có vốn điều lệ sau chuyển đổi của doanh nghiệp 153,8 tỷ đồng, tương đương gần 15,4 triệu cổ phần. Tại cuộc đấu giá lần này, công ty sẽ chào bán hơn 2,1 triệu cổ phần, tương đương với 14% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

LAWACO là đơn vị duy nhất thực hiện cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thành lập từ năm 1993 với công suất chỉ từ 300 đến 500 m3/ngày đêm. Đến nay, công suất của LAWACO đạt mức 42.000m3/ngày đêm.

Hiện nay, Công ty hiện quản lý và sử dụng hơn 68.300m2 đất thuê tại 23 địa điểm để xây dựng trụ sở công ty, các nhà máy nước, trạm bơm, bể tăng áp, khu xử lý nước sạch.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của công ty tăng đều từ 84,4 tỷ đồng (năm 2012), tương ứng 87,8 tỷ đồng (năm 2013) và đạt 103,8 tỷ đồng (năm 2014). Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 6,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng giá trị vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 153,8 tỷ đồng. Ngoài 2,1 triệu cổ phần được đấu giá công khai tại HNX, Công ty sẽ bán ưu đãi hơn 1,2 triệu cổ phần cho người lao động và 2,1 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Như vậy, Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 9,8 triệu cổ phần, tương đương xấp xỉ 64% vốn điều lệ./.