Thứ Ba, Tháng Tám 22/08/2017

Giải Nobel cho Internet?

Công nghệ

Giải Nobel cho Internet?

Internet là một trong 237 ứng cử viên được đề cử giải Nobel Hòa bình 2010, và ý tưởng này được một số nhân vật nổi tiếng ủng hộ.

Chủ đề nổi bật