Người dân mua sắm tại một cửa hàng tạp phẩm ở thủ đô La Habana ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các kênh thông tin chính thức Cuba vừa cho biết 2 văn kiện “Định nghĩa mô hình phát triển kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba” và “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tới năm 2030: tầm nhìn, các trụ cột và các lĩnh vực chiến lược” mới được Đại hội Đảng VII thông qua sẽ được công bố toàn văn trong một chuyên san ngày 31/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, một số cổng thông tin chính thức, báo điện tử và bản điện tử của báo in chính thống của Cuba cũng đã đăng tải toàn văn hai văn kiện dài tổng cộng 32 trang này.

Động thái này cũng là bước thực hiện nghị quyết Đại hội về việc tiến hành tham vấn các chi bộ, Đoàn thanh niên Cộng sản, các tổ chức quần chúng cũng như rộng rãi trong nhân dân về hai văn kiện mang tính định hướng.

Theo lịch trình được công bố trong Đại hội, hai văn kiện này cũng sẽ được thảo luận tại Quốc hội, và sau khi thu thập ý kiến từ các cuộc tham vấn rộng rãi trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ sửa đổi và thông qua lần cuối./.