Ảnh minh họa. (Nguồn: antillean.org)

Ngày 24/5, chính phủ Cuba ra thông báo cho biết sẽ hợp thức hóa doanh nghiệp tư nhân qua một văn bản 32 trang về các quy định mới sẽ áp dụng cho "các hình thức kinh doanh mang tính tư nhân quy mô vừa và nhỏ."

Cho tới nay, La Habana mới chỉ cho phép hình thức "tự doanh," hay là người lao động tự mình cung cấp dịch vụ trong khoảng hơn 100 hạng mục được quy định như cửa hàng ăn uống hay tiệm cắt tóc, và về danh nghĩa chỉ được sử dụng lao động là người trong nhà.

Trên thực tế, các doanh nghiệp này đã trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ khi thuê mướn những người Cuba khác, tuy nhiên do vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý nên các đơn vị này còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Tại Đại hội Đảng VII vừa qua, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và Chủ tịch Cuba Raúl Castro cũng đã thừa nhận thực tế này và nhấn mạnh tới sự cần thiết về một cơ chế pháp lý đảm bảo hoạt động cho các mô hình doanh nghiệp trên, với điều kiện luôn tuân thủ định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, hãng tư vấn kinh tế Scenius tại La Habana nhận định đây là một bước đi vô cùng quan trọng vì lần đầu tiên cung cấp sự bảo hộ về pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba./.