Ngày 6/1, Hội đồng Nhà nước Cuba đã công bố một loạt thay đổi trong thành phần chính phủ theo đề xuất của Chủ tịch Raul Castro.

Theo thông cáo của Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ramiro Valdes sẽ rút khỏi vai trò Bộ trưởng Tin học và Thông tin mà trước đó ông kiêm nhiệm để tập trung quản lý các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp cơ bản, tin học và thông tin.

Thiếu tướng Medardo Díaz Toledo, 48 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tin học và Thông tin. Trong khi đó, ông René Mesa Villafaña, 52 tuổi, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Xây dựng thay ông Fidel Figueroa bị bãi nhiệm do có nhiều sai phạm trong công tác quản lý.

Ngoài ra, Hội đồng Nhà nước Cuba cũng bổ nhiệm bà Inés María Chapman Waugh, 44 tuổi, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, làm Chủ tịch Viện Tài nguyên nước quốc gia.

Tân Bộ trưởng Tin học và Thông tin Toledo có bằng kỹ sư tin học và tân Bộ trưởng Xây dựng Vinlaphana là kỹ sư xây dựng, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Viện Tài nguyên nước quốc gia từ tháng 3/2007./.