Thứ Năm, Tháng Mười Hai 08/12/2016

Cuộc chiến tranh giành mồi quyết liệt giữa con cáo và bầy đại bàng

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Khi đi qua một hồ băng ở Furen, Nhật Bản, ông Sanin Alexander đã chứng kiến cuộc chiến gay cấn giữa cáo và những con đại bàng biển Steller.