Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 25/1, những người dân đầu tiên của huyện Long Thành (Đồng Nai) đã nhận được tiền bồi thường thiệt hại của công ty Vedan.

Theo thống kê, huyện Long Thành có 2.377 hộ bị thiệt hại sẽ được Ban chỉ đạo đia phương này chi trả tiền bồi thường thiệt hại do Vedan gây ra với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Hộ nhận số tiền cao nhất trên địa bàn huyện đợt một là 369 triệu đồng, hộ nhận thấp nhất chỉ được 59.000 đồng.

Trong ngày đầu tiên chi trả tiền bồi thường của Vedan, đã có hơn 100 người dân của huyện Long Thành đã nhận được tiền.

Ban Chỉ đạo bồi thường thiệt hại tỉnh Đồng Nai cho biết tổng số tiền chi trả đợt một cho nông dân bị thiệt hại do Vedan gây ra của hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch là trên 38 tỷ đồng.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày mai sẽ tiến hành chi trả bồi thường cho 3.411 hộ nông dân tại huyện Nhơn Trạch với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành việc chi tiền đợt một cuối tháng 2, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục chi tiền bồi thường đợt 2 cho nông dân.

Trước đó, qua lấy ý kiến trong tổng số 5.878 hộ bị thiệt hại 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch có 99,1% số hộ đồng ý với phương án Ban chỉ đạo bồi thường đưa ra. Và phương án này, cũng như cách tính tiền bồi thường đã được các địa phương niêm yết, thông báo rộng rãi cho nhân dân./.