Đại tướng Trần Đại Quang. (Ảnh minh họa. Dương Giang/TTXVN)

Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020) với 323 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Đại Quang đã biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm năm qua; đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn luôn được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nhất là sự yên bình ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, trong bối cảnh trước mắt còn nhiều khó khăn và thách thức của cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng, ông Trần Đại Quang đã đề nghị Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-20120) tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh-quốc phòng ổn định và bền vững, đó là phát huy có hiệu quả về tiềm năng và thế mạnh ở địa phương, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất; chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng đảm bảo nâng cao độ che phủ; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và nhất là các dân tộc bản địa của người J'rai và Bahnar.

Tỉnh cần tập trung chăm lo đến đời sống của nhân dân và chú trọng đến công tác xóa đói-giảm nghèo căn cơ trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người có công với cách mạng trên cơ sở thực hiện tốt các chính sách dân tộc, phát huy hiệu quả về tiềm năng và thế mạnh ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa của nhân dân, tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường hợp tác với nước bạn Campuchia cùng nhau giữ vững đường biên giới giữa hai nước, không để bọn phản động lợi dụng bà con dân tộc để xúi dục, kích động gây rối an ninh chính trị và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết vốn có; chăm lo xây dựng Đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị nhằm nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng và tư tưởng bè phái, tận tụy với công việc.

Ông Trần Đại Quang cũng đã bày tỏ sự tin tưởng và sự phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhằm vượt qua khó khăn và thử thách, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực của Đảng bộ lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua (2010-2014), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững.

Kinh tế của tỉnh luôn duy trì với tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm tăng gần 13%, trong đó kinh tế nông nghiệp phát triển khá bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi phát triển khá cả về số lượng và cơ cấu sản phẩm; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội cơ bản đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện; công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động đối ngoại luôn được tăng cường và giữ vững; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả và có nhiều đổi mới; công tác xây dựng chính quyền được củng cố và kiện toàn, dân chủ được phát huy./.