Trong hai ngày 1-2/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của ngành tại khu vực Tổng xã.

Truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiến sỹ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh Đại hội XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các Văn kiện quan trọng, có giá trị tư tưởng định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong những năm tới.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã thông qua các nhóm vấn đề chính đó là đánh giá tình hình thời gian qua và mục tiêu thời gian tới; các định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội; công tác quốc phòng-an ninh và đối ngoại; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, tiến sỹ Trần Hồng Hà đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Khối đề ra các nhóm mục tiêu và ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, đó là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng.

Bốn khâu đột phá được xác định là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới, nâng cao hoạt động công tác tư tưởng và dân vận trong các cơ quan Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữ cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết giúp cấp ủy Đảng và toàn bộ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của TTXVN nắm vững, hiểu sâu các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong triển khai thực hiện các Nghị quyết. Cùng với đó, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của TTXVN vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Trước đó, trong hai ngày 24-25/5, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của TTXVN tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và phía Nam đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.