Ngày 17/9, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao công tác triển khai đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng, nhất là những mặt còn hạn chế theo ba vấn đề mà Nghị quyết đã nêu.

Trong đó chú trọng kiểm điểm các vấn đề chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác cán bộ và tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trong kiểm điểm, cần khái quát ưu điểm và tập trung vào những mặt còn khuyết điểm, yếu kém để có hướng khắc phục. Đặc biệt, không nể nang, né tránh; ngoài việc làm rõ trách nhiệm của tập thể, còn phải làm rõ trách nhiệm cá nhân; gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý tổ chức kiểm điểm phải dân chủ, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm; tránh làm lướt. Cấp ủy, Đảng đoàn, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, tự giác đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên không nhận ra khuyết điểm cũng như biện pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, thực hiện các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xây và chống, nói đi đôi với làm.

Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức thực hiện kiểm điểm của tập thể và cá nhân các thành viên Đảng đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết ngay sau khị Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành, theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện... Đảng đoàn đã lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân đối với tập thể Đảng đoàn và cá nhân các thành viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt tạo sự chuyển biến sâu sắc nhằm tăng cường sự đoàn kết, vững mạnh của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua đó, có sự chuyển biến thật sự, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, yêu cầu công tác. Cùng đó, làm rõ, phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu. Do vậy, cần được tiến hành theo phương châm tự giác là chủ yếu; càng tự giác đánh giá trên tinh thần thằng thắn, trung thực, đóng góp có trách nhiệm, không xuê xoa, né tránh, kết quả kiểm điểm càng cao./.