Thứ Tư, Tháng Chín 20/09/2017

Đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam trên toàn Thái Lan

Sơn Nam-Quang Thuận/Bangkok (Vietnam+) Bản in

Từ ngày 1-30/12, Thái Lan tiến hành đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại 10 Văn phòng Sở Lao động các tỉnh, thành phố trên toàn Thái Lan.