Đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII (1991-1996)

1. ĐỖ MƯỜI

2. LÊ ĐỨC ANH

3. ĐÀO DUY TÙNG

4. LÊ PHƯỚC THỌ

5. NGUYỄN HÀ PHAN

6. HỒNG HÀ

7. NGUYỄN ĐÌNH TỨ

8. TRƯƠNG MỸ HOA

9. ĐỖ QUANG THẮNG

10. LÊ KHẢ PHIÊU
(bổ sung từ tháng 12-1993)