Các đại biểu tham quan một triển lãm. (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 17/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm “Dấu ấn mùa Thu lịch sử.”

Triển lãm gồm 3 phần: “Bản hùng ca mùa thu lịch sử”; “Giữ trọn lời thề độc lập”; “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ năm 1975 đến nay).”

Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, triển lãm đã khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm lần này có nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật mới được trưng bày:

Ví da của của đồng chí Phan Quang Hiền-Đội viên Đội Cứu quốc quân đã sử dụng để đựng thư liên lạc của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đào Văn Trường trong quá trình chỉ đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Bắc.

Tay nải của chị Thọ làng Cao, Phú Thọ, Vũ Nhai, Thái Nguyên dùng để tiếp tế gạo cho cơ quan Trung ương Đảng năm 1945.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân cả nước trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 kêu gọi đoàn kết cùng mặt trận Việt Minh giải phóng dân tộc.

Triển lãm còn trưng bày một số ảnh tư liệu gốc tái hiện quá trình cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở các địa phương trong cả nước; những chiến công to lớn của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ./.