Các chiến sỹ trinh sát Đồn Biên phòng Ea H'leo (745), Đắk Lắk tuần tra khu vực vành đai biên giới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2015; triển khai Đề án “Đổi mới công tác Thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình cho biết trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thông tin tuyên truyền là rất quan trọng nhằm chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước và các hoạt động trọng tâm của từng tổ chức đến người dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đến Đảng, Nhà nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội sau một năm ký kết chương trình phối hợp; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị nhận định sau một năm thực hiện kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giữa báo chí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội đã bước đầu tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước và các hoạt động trọng tâm của từng tổ chức; thông tin kịp thời các sự kiện trong nước, quốc tế, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền đã có nội dung trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội trong quá trình triển khai các công tác thông tin tuyên truyền, nhất là đối với các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số bất cập, hạn chế như nội dung phản ánh trên báo chí của các tổ chức tuy đa dạng phong phú nhưng chưa có dấu ấn đậm nét. Công tác phối hợp tuyên truyền về nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa có sự phối hợp thống nhất tuyên truyền nên tác động lan tỏa trong nhân dân còn hạn chế.

Việc xây dựng tổng hợp báo cáo phản ánh trên báo chí của các tổ chức gửi về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn chậm, nội dung chưa bám sát theo các nội dung đã ký kết…

Các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục được tăng cường trong công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động phối hợp.

Căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm và Kế hoạch công tác, các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả, nhất là với những thời điểm có các sự kiện lớn, những hoạt động trọng tâm...

Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phối hợp, thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Bên cạnh đó, báo chí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, về giữ gìn chủ quyền biển đảo theo định hướng của Đảng, Nhà nước, kịp thời phản ánh tình hình diễn biến trên Biển Đông; chú trọng nêu gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, nhất là các tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân có thành tích trong các lĩnh chính trị, kinh tế-xã hội và đời sống...

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy trình thực hiện việc thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội; xác định chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh với 5 đoàn thể chính trị-xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tin, tuyên truyền của cấp uỷ và chính quyền cùng cấp.

Các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương căn cứ chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh, thành phố chú ý hình thành bộ phận thu thập ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nếu có vướng mắc phát sinh, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương sẽ báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thống nhất phương thức giải quyết./.