Đề thi​ rơi vào các tác phẩm "Đảo thuyền chài," "Chiếc thuyền ngoài xa." Phần nghị luận yêu cầu thí sinh trình bày về vấn đề rèn luyện kỹ năng và tích lũy kiến thức.

Dưới đây là chi tiết đề thi:

Đề thi môn Ngữ văn, trang 1. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đề thi môn Ngữ văn, trang 2. (Ảnh: CTV/Vietnam+)