Học nghề tại trung tâm cai nghiện bắt buộc. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất quy định ba đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc thay vì hai đối tượng như luật hiện hành. Quy định cũng làm rõ hơn trong việc xác định đối tượng đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc.

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết về thủ tục xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc, trách nhiệm của các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan tư pháp, cơ quan y tế, chính quyền địa phương trong việc quản lý đối tượng, lập hồ sơ, ra quyết định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy từ lần thứ 3 trở lên; người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không có nơi cư trú ổn định.

Theo dự thảo, người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy là bác sĩ, y sĩ có chứng chỉ về chuẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy làm việc tại các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế của ngành công an, quân y, phòng khám khu vực, phòng y tế của các cơ sở cai nghiện…

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể thời gian hoàn thiện hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trưởng Phòng lao động-Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ. Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ xem xét hồ sơ và ra quyết định xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc.

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc được ban hành từ năm 2013 nhưng đến nay chưa có thông tư hướng dẫn.

Các địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc do chưa được hướng dẫn. Việc sửa đổi nghị định sẽ hoàn thiện các quy định về áp dụng xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc để thao gỡ khó khăn cho các địa phương trong thời gian tới.

Dự thảo nghị định được lấy ý kiến đến hết ngày 25/11./.

Theo điều 3 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, có 2 đối tương bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: Người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện và người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.