Nhằm đánh giá tình hình quản lý, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng, Sở Công thương tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đợt tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cụm công nghiệp thuộc 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Qua rà soát, Sở Công thương đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thu hồi và xóa bỏ cụm công nghiệp Cát Tiên do địa bàn huyện Cát Tiên là vùng khó khăn, khả năng thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp không dễ.

Sở cũng đề xuất tỉnh không xem xét thành lập và đầu tư giai đoạn 2012-2015 các cụm công nghiệp có khả năng thu hút kém như cụm công nghiệp Hà Lâm (huyện Đạ Huoai), cụm công nghiệp Đạ Tẻh (Đạ Tẻh), cụm công nghiệp Đạ Rsal (Đam Rông) và cụm công nghiệp Lộc Tiến (thành phố Bảo Lộc)...

Ngoài các cụm công nghiệp có khả năng thu hút kém được đề xuất thu hồi và ngừng đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn nhiều cụm công nghiệp khác đang hoạt động và thu hút được nhiều dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt trên 60 triệu USD và trên 350 tỷ đồng.

Cụ thể, các cụm công nghiệp đang hoạt động, gồm cụm công nghiệp Lộc Phát (thành phố Bảo Lộc), cụm công nghiệp Phát Chi (thành phố Đà Lạt), cụm công nghiệp Ka Đô (huyện Đơn Dương), cụm công nghiệp Đinh Văn (Lâm Hà), cụm công nghiệp Gia Hiệp (Di Linh)…

Đối với các cụm công nghiệp này, Sở đề xuất tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đầu tư hệ thống điện, nước, đường giao thông, giải phóng mặt bằng… trong cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 14 cụm công nghiệp đã được quy hoạch với tổng diện tích 662,5 hecta. Trong đó đã có 12/14 cụm công nghiệp được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng.

Tuy nhiên hiện nay tình hình phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng còn nhiều hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; các cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung do thiếu vốn; địa bàn Lâm Đồng nằm cách xa các trung tâm kinh tế lớn nên đã gây nhiều trở ngại trong việc thu hút các nhà đầu tư tại các cụm công nghiệp./.