Chính phủ Mỹ vừa thông báo rằng họ sẽ yêu cầu đưa 2 lưu ý bản quyền vào các đĩa DVD và Blu-ray, để cập nhật thay cho Cảnh báo Chống vi phạm bản quyền FBI (FBI Anty-Piracy Warning) trước đây.

Theo đó, lưu ý đầu tiên sẽ dùng để cảnh báo những kẻ trộm cắp bản quyền tiềm tàng, trong khi lưu ý thứ hai là để giáo dục cho người xem về việc tôn trọng và tuân thủ bản quyền.

Những màn hình lưu ý này sẽ xuất hiện sau đoạn xem trước, một khi người dùng bấm vào nút Movie/Play trên đầu đĩa.

Thời gian hiện của mỗi đoạn lưu ý là 10 giây, và người dùng sẽ không thể bỏ hay “tua” qua được, mà bắt buộc phải xem hết.

Giám đốc quản lý John Morton cho biết: “Việc giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng là một phần quan trọng trong nỗ lực chống các hành vi ăn cắp bản quyền đối với các nội dung giải trí số”./.