Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 24/7, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (mã LTG) đã đưa hơn 23 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCoM, có giá khởi điểm ngày đầu giao dịch 11.000 đồng/cổ phiếu

Cụ thể, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2007, hợp nhất từ bảy đơn vị (Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty Siêu Thanh, Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và Công ty Quản lý và Đầu tư Tín thác Á Châu).

Kết hoạt động kinh doanh (đơn vị: tỷ đồng)


Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ hơn 236 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nắm 29,65%, Tổng công ty Điện lực miền Nam giữ 8,58% và Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn là 5,72% vốn cổ phần.

Công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong ngành điện, xây lắp và kinh doanh dịch vụ.

Trong cùng ngày, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội cũng chính thức đưa 14,5 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại sàn UpCoM, tổng giá trị đăng ký giao 145 tỷ đồng, giá tham chiếu ngày giao dịch 10.000 đồng/cổ phiếu./.