Ngày 5/1, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội có văn bản đốc thúc Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) gửi hồ sơ và các văn bản liên quan đến công trình “Hương nghiêm pháp đường” xây dựng không phép tại Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn trước ngày 15/1 về cơ quan này.

Trước đó, ngày 21/12/2015, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời các giáo sư, đại diện Cục Di sản Văn hóa cùng các Sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và nhà sư trụ trì chùa kiểm tra hiện trạng, họp đánh giá mức độ vi phạm của công trình.

Sau buổi họp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức gửi hồ sơ và các văn bản liên quan về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trước ngày 25/12/2015.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức vẫn chưa gửi hồ sơ và các văn bản liên quan về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đáng nói, tại cuộc họp ngày 21/12/2015, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương Sơn, trụ trì chùa Hương, Thích Minh Hiền không chỉ rõ được hồ sơ và các văn bản liên quan đến việc xây dựng công trình “Hương nghiêm pháp đường.”

Trụ trì chùa Thích Minh Hiền khẳng định đã làm tờ trình lên Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và được Ủy ban Nhân dân huyện đồng ý cho xây dựng công trình.

Còn ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương Sơn cũng cho biết khi nhà chùa làm đơn xin phép xây dựng, ông đã hướng dẫn nhà chùa.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cũng thừa nhận, năm 2011, nhà chùa có tờ trình xin ý kiến huyện nhưng ông không thể nhớ cụ thể....

Công trình “Hương nghiêm pháp đường” tại Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn do nhà chùa xây dựng từ năm 2011 đến năm 2013, chưa được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công trình được xây dựng với quy mô lớn, nằm cạnh các hạng mục di tích gốc của chùa Thiên Trù. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, xử lý công trình vi phạm này./.