Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc, với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân” .

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có 347 đại biểu của 17 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 54.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp đạt được trong 5 năm qua, sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, thực hiện đạt và vượt 20/26 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội IX.

Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn, hiệu quả…

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh tiếp tục phân tích sâu những thuận lợi và thách thức khi nước ta ngày càng hội nhập vào kinh tế quốc tế, nắm bắt thời cơ để đưa Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững; tập trung vào thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp theo chiều sâu và phát huy thế mạnh du lịch sinh thái.

Tỉnh đồng thời cần nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu để bảo đảm tính khả thi sát với định hướng của chủ trương chung. Tỉnh phát triển mạnh quy mô và giá trị sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là ngành chế biến thủy sản, lúa gạo, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm, giày da, may mặc…

Xây dựng môi trường văn hóa-xã hội lành mạnh, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục-đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Đồng Tháp cần tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu những người có năng lực, phẩm chất vào Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh phải phản ánh được thực tiễn cuộc sống của người dân…

Báo cáo chính trị trình Đại hội X do ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thay đổi mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, sáng tạo, nhạy bén, sát thực tiễn, tận dụng mọi cơ hội, xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, nhiều địa phương vươn lên nhanh, mức tăng thu nhập bình quân của nhân dân tương đương 5 năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 9,5%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III. Ước GRDP bình quân/người năm 2015 đạt 32,6 triệu đồng, tương đương với 1.517 USD, tăng 1,61 lần so với năm 2010.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đi dần vào chiều sâu, xác định rõ lợi thế, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực, bảo đảm quy mô và hiệu quả sản xuất . Sản lượng lúa đạt trên 3 triệu tấn/năm, giá trị tăng thêm trong 5 năm đạt bình quân 4,28% mỗi năm, góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh.

Đến cuối năm 2015, có 28 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Công nghiệp tiếp tục phát triển, trong đó g iá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 18.209 tỷ đồng, tăng bình quân 11,85% mỗi năm (kế hoạch 19%). Xuất khẩu hàng hóa được duy trì với kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 11,5% mỗi năm, trong đó 75% từ các mặt hàng thuỷ sản.

Hạ tầng kinh tế xã hội và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tiếp tục được nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh; trong đó, điện lưới được cung cấp đến 96% hộ dân...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp diễn ra đến ngày 24/10/2015 ./.