Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Nội vụ Đức, các hành động phạm tội liên quan tới cực hữu tại Đức đã tăng mạnh trong năm 2015. Các cơ quan an ninh Đức ghi nhận có 13.846 hành vi phạm tội của các phần tử cực hữu, tăng 30% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, các hành động bạo lực cũng tăng từ 496 vụ (2014) lên 921 vụ (2015), làm 691 người bị thương. Đa số các hành động này có động cơ thù địch người nước ngoài.

Một xu hướng lo ngại khác là các hành động cực hữu không chỉ do các nhóm phátxít mới (Neonazis) tiến hành mà còn cả do những nhóm hoạt động tự do chống lại người nhập cư.

Chính trị gia đảng Cánh tả Petra Pau nhận xét chủ nghĩa cực hữu đang thực sự trở thành mối nguy hiểm cho cuộc sống và sự an toàn của nhiều người.

Việc chính phủ Đức mở cửa tiếp nhận người nhập cư và tị nạn càng trở thành "chất xúc tác" cho các hoạt động cực hữu bài ngoại, trong bối cảnh các cơ quan nhà nước và xã hội dân sự tại Đức đã bị quá tải bởi dòng người nhập cư./.