Trong khí thế của những ngày đầu năm 2011, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất hăng hái ra quân đầu năm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Qua 15 năm hình thành và phát triển, đến cuối năm 2010, Khu kinh tế Dung Quất đã có 113 dự án được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 8 tỷ USD, vốn thực hiện gần 5 tỷ USD, tạo ra hơn 12.000 việc làm.

Đặc biệt, giai đoạn 2006-2010, sau 5 năm xây dựng và phát triển, đã hình thành tại Khu kinh tế Dung Quất Tổ hợp công nghiệp nặng đầu tiên của Việt Nam bao gồm Nhà máy lọc dầu Dung Quất - trái tim của khu kinh tế, nhà máy đóng tàu, nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp nặng, nhà máy nhựa Polypropylene, nhà máy luyện cán thép, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Sự phát triển nhanh chóng của Khu kinh tế Dung Quất đã tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó thu ngân sách năm 2010 đạt hơn 16.500 tỷ đồng, tăng 28 lần so với năm 2005. Kế hoạch thu ngân sách năm 2011 gần 18.500 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến sự phát triển bứt phá của tỉnh ở một số chỉ tiêu cơ bản như tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm là 18,66%; giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 có tốc độ tăng bình quân 58,1%, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng tăng từ 30% năm 2005 lên 58,95% năm 2010.

Kết quả trên khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó trọng tâm là các ngành lọc hóa dầu, ngành công nghiệp nặng gắn với biển và chiến lược kinh tế biển tại Khu kinh tế Dung Quất.

Để tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất trong giai đoạn 5 năm tới 2011-2015, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề ra mục tiêu phát triển lâu dài của Khu kinh tế Dung Quất là ngày càng khẳng định vai trò của một khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là phát triển Công nghiệp lọc dầu-hóa dầu-hóa chất và công nghiệp nặng.

Khu kinh tế Dung Quất gồm các ngành chủ đạo như luyện-cán thép, cơ khí, đóng và sửa chữa tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác Cảng nước sâu Dung Quất I và Dung Quất II, hướng tới trở thành Thành phố công nghiệp Dung Quất; là một trong những trung tâm đô thị-công nghiệp-dịch vụ cảng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó cơ cấu kinh tế công nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu; là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng khu vực miền Trung và Tây Nguyên; và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Dự kiến một số mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế-xã hội tại Khu kinh tế Dung Quất theo quy hoạch mở rộng đến năm 2015 là tổng vốn đăng ký dự kiến đạt 13-15 tỷ USD; vốn thực hiện 9-10 tỷ USD; trong đó công nghiệp nặng 90%, công nghiệp nhẹ 5%, dịch vụ: 4,5%, nông nghiệp 0,5%; kim ngạch xuất khẩu: khoảng 450 triệu USD; giải quyết việc làm cho khoảng 23.000-25.000 lao động; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 24.000-25.000 tỷ đồng.

Với thành tích đạt được, ngày 8/1, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng. Đây là thành quả và niềm vinh dự không những cuả riêng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất mà còn là vinh dự cho cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./.