Ngày 12/1, Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu kỷ nguyên quản lý kinh tế mới với việc lần đầu tiên công bố kết quả Khảo sát tăng trưởng hàng năm, trong đó đề ra các ưu tiên về ngân sách và tăng trưởng kinh tế chung cho tất cả 27 nước thành viên của tổ chức này.

Thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là chặn đứng nguy cơ không kiểm soát được nợ công, sự rối loạn trên thị trường tài chính và chiều hướng tăng trưởng kinh tế thấp.

Theo thông báo, mức giảm thâm hụt ngân sách tương đương ít nhất 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ có tác dụng giảm dần mức nợ công (tính theo GDP) trong hai thập kỷ tới.

Thông báo nhấn mạnh mặc dù tình hình kinh tế ở mỗi nước thành viên EU có khác nhau, song củng cố tài chính vẫn là ưu tiên chính sách chính đối với tất cả các nước thành viên EU và các nước EU sẽ phải đưa các ưu tiên chính sách này vào dự thảo ngân sách quốc gia năm 2012.

Khảo sát tăng trưởng là sự khởi đầu của cái gọi là Chu trình châu Âu (European Semester), được lãnh đạo EU thông qua năm 2010. Chu trình này kéo dài mỗi sáu tháng với kết quả là sự phối hợp lập kế hoạch ngân sách giữa các nước EU.

Tháng Ba năm nay, lãnh đạo EU sẽ xác định các thách thức chính mà tổ chức này phải đối mặt và thông qua biện pháp đối phó với các thách thức đó. Mỗi nước EU sau đó sẽ phải soạn thảo kế hoạch cải cách kinh tế và trình kế hoạch cải cách cho EC xem xét vào tháng tiếp theo.

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, Hội đồng châu Âu sẽ tư vấn đường hướng cụ thể kịp thời để mỗi nước soạn thảo và trình dự thảo ngân sách năm 2012 lên quốc hội nước đó thông qua.

Theo EC, củng cố tài chính với tốc độ nhanh là việc làm cần thiết, nhưng cần kết hợp với các cải cách về cơ cấu để thúc đẩy việc làm, cũng như với các biện pháp khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso cho biết mục tiêu của EC là kiên quyết cải thiện cách thức quản lý và phối hợp giữa các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau trong EU./.