(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức, sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng Chính phủ cho phép EVN giữ nguyên mô hình các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng như hiện nay, việc thành lập mới Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành Thông tư để hướng dẫn việc thành lập mới hoặc tổ chức, sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật./.