Hãng theo dõi thị trường comScore ngày 14/1 cho biết, Google đã kết thúc năm 2010 bằng kết quả hoạt động tốt với việc xử lý tới 66% các tra cứu trực tuyến ở Mỹ.

Nếu tính thêm cả các trang web ngoài được "hỗ trợ bởi" Google, thị phần của gã khổng lồ này thậm chí còn tăng cao hơn với 69,4% tổng số tìm kiếm ở Mỹ nhận kết quả từ hệ thống của họ.

Thị phần cỗ máy tìm kiếm Bing của Microsoft ở Mỹ tăng nhẹ lên 12%, trong khi AOL, Ask, và Yahoo mỗi hãng mất tương ứng 1,9%, 3,5%, và 16%.

Theo comScore, người sử dụng Internet ở Mỹ thực hiện 18,2 tỷ lượt tìm kiếm trực tuyến trong tháng 12. Trong đó, Google xử lý 11,7 tỷ lượt, các trang của Yahoo là 3,4 tỷ và các trang của Microsoft là 2,2 tỷ./.