Khám chữa bệnh bằng thiết bị hiện đại cho người dân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Thời gian gần đây, có thông tin phản ánh người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nếu đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ sở y tế và mang hóa đơn chứng từ về thanh toán trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thuộc tỉnh Hà Tĩnh sau.

[Nhiều cơ sở y tế chỉ định hàng loạt xét nghiệm quá mức cần thiết]

Nhiều người cho rằng việc làm trên là trái với Luật Bảo hiểm Y tế và làm mất đi quyền lợi được khám bảo hiểm y tế thông tuyến huyện của người dân.

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đi khám chữa bệnh đa tuyến của Hà Tĩnh đi sang các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng vọt một cách bất thường.

Chi phí khám chữa bệnh đa tuyến ngoại tỉnh phát sinh của Hà Tĩnh chủ yếu tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016, chiếm 48% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 16% so với năm 2015.

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, có 66.972 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú của tỉnh Hà Tĩnh sang khám tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện của Nghệ An (chủ yếu là các các bệnh viện công tuyến huyện và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh), với tổng chi phí hơn 24,74 tỷ đồng
 
Báo cáo cho biết, điều trị nội trú trong số này là 8.626 lượt với chi phí hơn 35,44 tỷ đồng. Tổng chi phí 6 tháng 2017 cả nội, ngoại trú là khoảng 60 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 của Hà Tĩnh là 763 tỷ đồng.

Với mức chi phí hiện nay, ước tính riêng các bệnh viện tuyến huyện của Nghệ An tiêu của quỹ bảo hiểm y tế của Hà Tĩnh từ 130-150 tỷ, chiếm khoảng 17% tổng quỹ được sử dụng của cả tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Phúc Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phân tích, chi phí trung bình nội trú bệnh nhân Nghệ An sang Hà Tĩnh tại các bệnh viện tuyến huyện là hơn 4 triệu đồng, ngoại trú là 369.000 đồng/lượt điều trị, trong khi chi phí trung bình nội trú các bệnh viện tuyến huyện trên cả nước là từ 2-3 triệu đồng, ngoại trú là khoảng 250.000-300.000 đồng/lượt điều trị.

Qua kiểm soát, nhận thấy chi phí bình quân nội trú, ngoại trú của một số bệnh viện tại thành phố Vinh ở mức cao nên, Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của mình.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh

Trước vấn đề trên, ông Lê Văn Phúc cho hay, ngày 19/7/2017 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản số 3005/BHXH-CSYT về việc thực hiện quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với đa tuyến đi ngoại tỉnh gửi Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: Đối với trường hợp khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện ngoài địa bàn tỉnh thì thanh toán theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế. Thực hiện thanh toán trực tiếp theo điều 16 Quyết định số 1399/QĐ BHXH ngày 22/12/2014.

Căn cứ vào chỉ đạo của hiểm Xã hội Việt Nam Việt Nam, ngày 24/7/2017, hiểm Xã hội Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ra Thông báo số 718/BHXH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông báo nêu rõ: Kể từ ngày 1/8/2017, người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc tỉnh Hà Tĩnh tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ sở y tế (trừ trường hợp cấp cứu). Sau đó mang hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan về thanh toán trực tiếp tại bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã nơi cư trú.

Ông Lê Văn Phúc cho biết: Khoản 3, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú, tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và 100% chi phí từ ngày 01/01/2016. 

Theo ông Lê Văn Phúc, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tức là đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu, hoặc là khám chữa bệnh không ở đăng ký ban đầu mà không có giấy chuyển tuyến (trừ trường hợp cấp cứu).

Việc từ ngày 1/1/2016, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được hưởng 100% chi phí có nghĩa là quyền lợi của họ được hưởng đầy đủ 100% như khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng vẫn phải xác định đây là các trường hợp không đúng thủ tục theo quy định của Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế.

Thuật ngữ “thông tuyến” không được ghi trong các văn bản quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại Điều 31, Luật Bảo hiểm y tế quy định các trường hợp được thanh toán trực tiếp bao gồm “khám, chữa bệnh không đúng thủ tục theo quy định của Điều 28 Luật bảo hiểm y tế”. Nội dung này được làm rõ tại Điều 14, Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Tài chính-Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Vì vậy, việc cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện thanh toán trực tiếp là không trái với các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và vẫn đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo, khi bệnh nhân Hà Tĩnh chi trả trực tiếp tại các bệnh viện của Nghệ An đem hồ sơ về thanh toán, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh phải tổ chức triển khai giám định nhanh để thanh toán nhanh cho người bệnh, đảm bảo thuận lợi, tránh tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần.

Sau thời gian 3 tháng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá về cả quản lý chi phí, sự thuận lợi của người bệnh và nhu cầu thực sự cần thiết về khám chữa bệnh của người dân. Nếu giải pháp này được tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ áp dụng thêm ở các địa phương khác./.