Phối cảnh dự án Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens. (Nguồn: fecon.com.vn)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens (quận Hoàng Mai).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 746 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác; được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT).

Theo Quyết định số 6951/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 17/12/2015, đoạn đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens có chiều dài khoảng 2.600m, mặt đường rộng 40m.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với nhà đầu tư trong lập quy hoạch, chuẩn bị dự án khác và là đầu mối giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án; chủ trì hướng dẫn và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục về thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hướng dẫn các thủ tục có liên quan theo quy định. Trình Ủy ban Nhân dân thành phố văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập và trình duyệt quy hoạch 1/500 khu đất dự kiến đối ứng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp đơn vị liên quan xác định giá trị của dự án khác giao cho nhà đầu tư để khai thác thu hồi vốn đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo tối đa hiệu quả của Nhà nước và hài hòa lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai rà soát các quỹ đất có khả năng khai thác trên địa bàn để giao bổ sung thanh toán vốn đầu tư công trình BT cho nhà đầu tư (nếu cần thiết) và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án được thực hiện dự án từ năm 2016-2019./.