Nhiều doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013 thêm 3-6 tháng. Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng (VAT) của 3 tháng đầu năm nay cũng sẽ được lùi 6 tháng cho một số đơn vị.

Đây là những nội dung chính trong thông tư số 16 vừa được Bộ Tài chính thông báo ngày hôm nay (8/2) nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp quý I và 3 tháng với số thuế phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013.

Đối tượng áp dụng mức gia hạn này là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, thông tư cũng áp dụng với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động đầu tư – kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng.

Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cũng sẽ được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu).

Các đối tượng được hưởng ưu đãi này là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói cũng thuộc diện gia hạn trên.

Ngoài việc gia hạn thuế, thông tư cũng nêu rõ việc giảm 50% tiền thuê đất phát sinh của năm 2013 và 2014 cho nhiều đối tượng.

Trong đó, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, trong năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010 sẽ thuộc diện giảm trừ trên.

Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng sẽ được giảm trừ tiền thuê đất như: các tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất năm 2012 nhưng chưa được giải quyết do không đáp ứng quy định về thủ tục, hồ sơ hay trường hợp sử dụng đất thuê của nhà nước từ trước ngày 31/12/2010 nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai...

Đặc biệt, thông tư cũng nêu rõ việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất với các các dự án sử dụng đất để xây nhà bán, cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng mà chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách do có khó khăn về tài chính. Những đối tượng này được gia hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất ghi trên thông báo của cơ quan thuế và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này./.