HNX tổ chức gặp gỡ báo chí quý II, ngày 7/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tính đến ngày 6/6, giá trị vốn hóa các thị trường tại HNX đạt xấp xỉ 1,1 triệu tỷ đồng.

Theo đó, giao dịch bình quân các thị trường HNX trong sáu tháng đạt 5.359 tỷ đồng/phiên (trong đó thị trường niêm yết 510 tỷ đồng, thị trường UpCoM 99 tỷ đồng, thị trường trái phiếu Chính phủ 5.799 tỷ đồng) đồng thời giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch tương ứng  178.012 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với thời điểm 2009 (40.394 tỷ đồng).

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tại Buổi gặp gỡ báo chí quý 2, ngày 7/6.

Nhằm nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường, ông Long cho biết, trong năm 2016, Sở sẽ tổ chức các Tuần lễ quản trị công ty (tập huấn, đào tạo…), tổ chức đánh giá chất lượng các báo cáo thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, HNX cũng đang nghiên cứu và dự kiến sẽ hoàn thiện chỉ số ESG vào năm 2017, thực hiện Quyết định số 21/83/QĐ-BTC về việc Ban hành kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ cũng đạt những mức tăng trưởng ấn tượng. Sáu tháng, khối lượng vốn huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ đạt 170.794 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị niêm yết vốn hóa thị trường là 840.046 tỷ đồng, giao dịch bình quân phiên đạt 5.020 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả trên, theo ông Long, HNX đã xây dựng được một thị trường đấu thầu trái phiếu Chính phủ có xu hướng cạnh tranh, minh bạch về giá. Cụ thể, các phiên đấu giá được ấn định và tổ chức định kỳ hàng tuần tạo ra tính minh bạch đồng thời giúp nhà đầu tư có thể dự đoán, bố trí vốn, thuận lợi trong việc mua bán sơ cấp.

“Tổng giá trị trái phiếu Chính phủ niêm yết chiếm khoảng 20% GDP, HNX xác định đây là một nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên để lãi suất huy động có thể thuận lợi hơn, kỳ hạn huy động hợp lý hơn, thì tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp phải được nâng cao,” ông Long nhấn mạnh./.

Giá trị vốn hóa các thị trường tại HNX đạt 1,1 triệu tỷ đồng