Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 17/5 đến 31/12, Tổng Công ty sẽ giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách (theo loại vé hành khách đã mua) cho học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân đi cùng.

Theo đó, với mỗi giấy báo thi, học sinh được mua một vé giảm giá và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về.

Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua một vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có).

Khi mua vé giảm giá, học sinh phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi đối với học sinh đi thi và kèm theo giấy báo nhập học đối với học sinh đi nhập học. Trường hợp giấy báo dự thi một số trường hợp không đóng dấu đỏ, TCT Đường sắt Việt Nam cho phép các ga được bán vé giảm giá cho học sinh.

Để thuận lợi cho việc kiểm tra, Tổng Công ty quy định, sau khi bán vé cho học sinh, các ga phải đóng dấu tên ga và ghi chữ "đã bán vé" vào sau giấy báo thi hoặc giấy báo nhập học.

Khi kiểm tra vé giảm giá ở trên tàu, dưới ga phải đối chiếu giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ học sinh với giấy báo thi hoặc giấy báo nhập học.

Trường hợp phát hiện không đúng đối tượng giảm giá sẽ giải quyết như trường hợp đi tàu có vé không hợp lệ và tiến hành bán vé bổ sung theo quy định./.