Google thông báo sẽ sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn những luồng thông tin mang tính thù địch và cực đoan trên Internet.

Hơn ai hết, Google hiểu rằng nếu để mất quảng cáo trên YouTube tức là “gã khổng lồ" này sẽ mất đi "cỗ máy hái ra tiền" của mình./.