Hoạt động khai thác gây ảnh hưởng đến đê điều. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Để khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6000/UBND-NNNT về việc triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách.

Theo công văn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các sự cố; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách để ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm về việc xác định công trình, kịp thời báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để có phương án xử lý.

Trong quá trình triển khai xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán; hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện của chủ đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dưng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư tổ chức lập dự án (thiết kế xây dựng theo trình tự một bước), dự toán xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi./.