Sản xuất nước sạch ở Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội. (Ảnh: Bùi Tường/TTXVN.)

Nhằm giảm thiểu thất thoát nước trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố, Hà Nội đang triển khai dự án Xây dựng năng lực và đào tạo công nghệ giảm thất thoát, thất thu nước sạch trị giá gần 10,4 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư trong 3 năm (2016-2018).

Dự án nhằm xây dựng năng lực quản lý thất thu, thất thoát, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến giảm rò rỉ trên hệ thống cấp nước góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo dịch vụ cấp nước đến khách hàng; phát triển một hệ thống tuần tự về nguồn nhân lực về giảm nước thất thoát, thất thu; đào tạo các ứng viên để trở thành người chuyên trách các kỹ năng thực tế giảm thất thoát, thất thu và có khả năng trình bày hướng dẫn tái đào tạo các ứng viên khác.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ gần 9 tỷ đồng cho dự án này thông qua Chương trình đối tác phát triển. Khoản tài trợ này được chi cho hoạt động đào tạo giảm thất thoát, thất thu, cử chuyên gia Nhật Bản tới Hà Nội, cung cấp thiết bị tìm kiếm rò rỉ, hỗ trợ công nghệ để phát triển và cung cấp tài liệu tập huấn; danh mục thiết bị do phía Nhật Bản cung cấp.

​Phía Việt Nam đầu tư 1,6 tỷ đồng để chi phí cho mua sắm phương tiện phòng làm việc, trang thiết bị cần thiết để đào tạo và tìm kiếm rò rỉ, sửa chữa rò rỉ, thay thế đồng hồ bị hỏng hoặc thiếu chính xác được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt văn kiện dự án.

Tổ chức thực hiện dự án hiệu quả, tuân thủ các quy định của nhà nước và thành phố về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đảm bảo việc các trang thiết bị, máy móc tiếp nhận trong khuôn khổ dự án được kiểm định và chứng nhận về chất lượng, kỹ thuật... từ các cơ quan có thẩm quyền trước khi vận hành./.