Hà Nội sẽ triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trong tháng Bảy. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn thành phố.

Theo Chỉ thị trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán, gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm.

Việc phun thuốc sát trùng được thực hiện sau khi vệ sinh cơ giới (quét dọn, cọ rửa). Loại hóa chất sát trùng sử dụng theo hướng dẫn của Chi cục Thú y. Thời gian thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường kéo dài đến ngày 25/7.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các các địa phương trong quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí của thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này.

Song song với đó, Ủy ban nhân dân than phố Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể tích cực chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả cao nhất “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường.”./.