Ông Lê Đình Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Trong hai ngày 27-28/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Theo đó, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII; bà Nguyễn Thị Nữ Y và ông Võ Hồng Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Lê Đình Sơn, sinh năm 1960, quê quán xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật, Thạc sỹ Khoa học Chính trị học ngành Xây dựng Đảng.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng tín nhiệm bầu ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII.

Các ông Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn và Dương Tất Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, quê quán tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; trình độ học vấn Đại học Kiến trúc, Tiến sỹ Quản lý đô thị và công trình.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá những kết quả đạt trong sáu tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp nhằm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường gắn với tái cơ cấu kinh tế, phát triển những vùng có tiềm năng lợi thế.

Thời gian tới, tỉnh tập trung khôi phục sản xuất, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản; tiếp tục hỗ trợ hạ tầng khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản và hỗ trợ khôi phục hoạt động du lịch, dịch vụ ven biển.

Trong những tháng cuối năm, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa nguồn nhân lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế những tháng cuối năm.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh thời gian tới, cần tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau sự cố môi trường, tiến hành tái cơ cấu kinh tế; hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, quan tâm các chỉ tiêu về văn hóa, y tế và môi trường; không để nợ đọng trong nông thôn mới; xử lý kịp thời những vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh./.