Con ốc sên bằng cách nào đó đã bò lên đầu chú ếch. (Nguồn: Daily Mail)
Con ếch tỏ ra khá bối rối. (Nguồn: Daily Mail)
Sau khi bò lên đầu đối phương, con ốc sên lại bò dần ra phía mũi của chú ếch. (Nguồn: Daily Mail)
Con ếch đứng thẫn thờ trên cành cây. (Nguồn: Daily Mail)