Ngày 12/5, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã chính thức khai trương hệ thống chính quyền điện tử quận, trở thành quận đầu tiên của Hải Phòng triển khai mô hình này.

Ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, cho biết với nền tảng phát triển chính quyền điện tử OEP, quận Ngô Quyền và Công ty cổ phần Công nghệ Hanel DTT đã thực hiện trong thời gian hai tháng. Đến tháng 5/2015, hệ thống đã hoàn thành giai đoạn một đạt được những kết quả vững chắc, tạo tiền đề cho việc hoàn thiện, phát huy hiệu quả toàn diện vào năm 2016 và 2017. Với việc thí điểm chính quyền điện tử, quận mong rằng mô hình sẽ thành công và được nhân rộng.

Mô hình với mục tiêu ba giảm là giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. Cụ thể, về mục tiêu nghiệp vụ, mô hình giúp công dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của chính quyền dễ dàng hơn; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp thông qua việc giảm thiểu giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và minh bạch hóa; liên thông nghiệp vụ và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính quyền. Về công nghệ, mô hình giúp giữ liệu tập trung và chia sẻ tối đa; kiến trúc hướng dịch vụ; điện toán đám mây.

Với việc xây dựng hệ thống chính quyền điện tử quận Ngô Quyền, các dịch vụ chính quyền trực tuyến được thiết lập, thay vì cung cấp dịch vụ cho công dân tại trụ sở như trước. Công dân quận này sẽ có tài khoản cá nhân và hồ sơ điện tử giúp quản lý lịch sử quá trình giao dịch với chính quyền, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí thông qua công cụ thanh toán trực tuyến quốc gia KeyPay; nộp và nhận kết quả trực tuyến cùng với kết quả giấy truyền thống. Công việc của cán bộ quận sẽ dễ dàng hơn nhờ vào việc điện tử hóa các hoạt động trong quận.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ vừa xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0, quận Ngô Quyền có thể chia sẻ ứng dụng thành công ra các quận, huyện khác và trên cả nước; hỗ trợ xây dựng cấp huyện và truyền thông nhân rộng mô hình chính quyền điện tử thành công như quận Ngô Quyền./.