Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong quý 1, Hàn Quốc đã dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt 3,74 tỷ USD, chiếm 48,61% tổng vốn đầu tư. Kế đến là Singapore  với  910,8 triệu USD, chiếm 11,81% và Trung Quốc đứng thứ 3,  tổng vốn đăng ký 823,6 triệu USD, chiếm 10,68%.

Thông tin trên được công bố từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể trong quý 1, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần trên cả nước đạt 7,71 tỷ USD, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy lũy kế đến ngày 20/3, cả nước có 23.071 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 300,7 tỷ USD, trong đó vốn hực hiện lũy kế ước đạt 158,45 tỷ USD, bằng 49,3% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Về lĩnh vực, nhà đầu tư nước nước vẫn hướng trọng tâm vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo có tỷ trọng cao nhất, đạt 175,57 tỷ USD (chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư).

Với sự hồi phục của lĩnh vực bất động sản, khối ngoại tiếp tục đổ vốn vào khu vực này, đạt 52,58 tỷ USD (chiếm 17,48% tổng vốn) và sau đó là sản xuất, phân phối điện, khí nước với 12,9 tỷ USD (chiếm 4,29% tổng vốn).

Một số dự án lớn được cấp phép trong quý 1 năm 2017 (đơn vị: triệu USD)