Thứ Ba, Tháng Tám 22/08/2017

Hàng nghìn người đưa tiễn đấu sỹ xấu số bị bò tót húc chết

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Ngày 11/7, hàng nghìn người dân thị trấn Teruel, miền Đông Tây Ban Nha đã đổ ra đường để đưa tiễn đấu sỹ Victor Barrio về nơi an nghỉ cuối cùng.