Giàn Công nghệ Trung tâm mỏ Bạch Hổ. Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Với khoảng 400 bức ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật, tập sách ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển” sẽ đưa đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về chặng đường lịch sử 70 năm (1945-2015) của dân tộc.

Đó là một hành trình dài với những mốc son chói lọi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; được tái hiện theo 3 chủ đề cơ bản: “Việt Nam độc lập-tự do và thống nhất đất nước (1945-1975),” “Việt Nam trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển (1975-2015)” “Việt Nam đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa.”

Cùng với những hình ảnh là phần lời giới thiệu cô đọng, mang tính tổng kết về sự vận động, đổi thay của đất nước và con người Việt Nam sau 7 thập kỷ. 

Tập sách được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) tại các nhà sách trên toàn quốc.

Việc xuất bản cuốn sách vào dịp kỷ niệm trọng đại này nhằm nêu cao ý thức về truyền thống, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh bìa cuốn sách. (Ảnh: NXB Thông tấn cung cấp)

“Bên cạnh đó, sự ra đời của tập sách ảnh 'Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển' một lần nữa khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; khẳng định những thành quả vẻ vang của công cuộc Đổi mới,” đại diện Nhà xuất bản Thông tấn - đơn vị phát hành tập sách cho biết./.