Một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc được cứu trở về sống tại Ngôi nhà bình yên. (Nguồn: ngoinhabinhyen.com)

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về.

Theo báo cáo, gần như mọi quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi tội phạm mua bán người và mỗi năm, hàng nghìn phụ nữ, trẻ em, nam giới bị rơi vào tay bọn buôn người.

Ước tính, hiện có khoảng 23 triệu người bị mua bán trên toàn thế giới, trong đó phụ nữ và trẻ em gái chiếm 75% tổng số nạn nhân của các vụ mua bán người được phát hiện trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, mua bán người xuất hiện ở rất nhiều dạng khác nhau như mua bán người trong nội địa, qua biên giới, hoặc giữa các quốc gia và được tổ chức chặt chẽ, ở quy mô nhỏ...

Trước thực trạng đó, năm 2007, Tây Ban Nha đã phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển khởi xứng và triển khai Dự án Ngôi nhà bình yên tại Việt Nam. Đây là mô hình nhà tạm lánh an toàn cho các phụ nữ, trẻ em gái bị mua bán từ Việt Nam sang các quốc gia khác với mục đích bóc lột sống sót trở về. Tại Ngôi nhà bình yên, những phụ nữ, trẻ em gái này nhận được các dịch vụ hỗ trợ toàn diện để phục hồi; vượt qua những hậu quả nặng nề của hoàn cảnh bị mua bán và bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau bảy năm thành lập, Dự án Ngôi nhà bình yên đã hỗ trợ gần 300 phụ nữ, trẻ em gái - nạn nhân bị mua bán trở về. Ngôi nhà bình yên đã cung cấp gói hỗ trợ toàn diện dựa trên nhu cầu của các nạn nhân bị mua bán trở về, gồm nơi ăn ở an toàn, chăm sóc y tế và tâm lý; hỗ trợ pháp lý, đào tạo kỹ năng sống, dạy văn hóa, dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ hồi gia.

Ngoài ra, Dự án tăng cường phát triển mạng lưới giao chuyển các nạn nhân bị mua bán trở về đến với Ngôi nhà bình yên. Tính đến nay, 56% số nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ tại Ngôi nhà bình yên đã được chuyển giao từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các phòng Cảnh sát hình sự địa phương.

Chia sẻ về Dự án Ngôi nhà bình yên, ông Alfonso Tena, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, cho biết sau bảy năm triển khai, đến nay, Dự án đã đạt được nhiều kết quả trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các phụ nữ, trẻ em gái - nạn nhân bị mua bán trở về; họ đã được cải thiện cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Dự án đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống lại nạn mua bán người và sự bất bình đẳng về giới. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để Việt Nam giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán trở về.

Hội nghị đã tổng kết sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính của Tây Ban Nha đối với Dự án Ngôi nhà bình yên; đồng thời chuyển giao mô hình Ngôi nhà bình yên cho Trung tâm Phụ nữ và Phát triển quản lý để tiếp tục cung cấp dịch vụ trợ giúp các nạn nhân bị mua bán trở về./.