Ngày 5/1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/QĐ-TTg, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắcxin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ bốn tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Sơn La và Yên Bái phòng, chống dịch bệnh gia súc.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xuất cấp (không thu tiền) 32.000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 267.100 liều vắcxin lở mồm long móng 3 tuýp; 207.000 liều vắcxin lở mồm long móng tuýp O; 200.000 liều vắcxin dịch tả lợn và 15 tấn Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 4 tỉnh nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 11/2010, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp vắcxin, hóa chất dự trữ thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 9 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị phòng, chống dịch bệnh ở trâu bò, dịch tả lợn./.