Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Niên giám 2015 về tính cạnh tranh toàn cầu của Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD), Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) được xếp thứ hai, chỉ sau Mỹ, trong bảng xếp hạng 61 nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất.

Bảng xếp hạng của IMD dựa trên bốn tiêu chí cạnh tranh là thành quả kinh tế, tính hiệu quả trong quản lý của chính quyền, tính hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Mỗi tiêu chí trên lại bao gồm năm tiêu chí khác nhỏ hơn.

Trong số các tiêu chí này, Hong Kong xếp đầu về tính hiệu quả của chính quyền và doanh nghiệp, trong khi cơ sở hạ tầng xếp thứ 15.

Tuy nhiên, là một nền kinh tế mở, tăng trưởng kinh tế của Hong Kong đã chậm lại trong bối cảnh thành quả kinh tế toàn cầu năm 2014 cũng bấp bênh. Vì vậy, xét ở tiêu chí thành quả kinh tế, Hong Kong đã giảm từ thứ bảy xuống thứ chín.

Cục trưởng Cục Tài chính Đường Anh Niên cho biết: "Nền kinh tế Hong Kong có tính cạnh tranh cao nhất so với hầu hết các nền kinh tế khác trên thế giới. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chính sách thuế khóa kiên định, hệ thống tài chính quy mô và môi trường kinh doanh thuận lợi của Hong Kong."

Ông nhấn mạnh Hong Kong sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh thể chế, mở rộng nền tảng kinh tế trên mọi mặt và phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu như một đô thị quan trọng trên thế giới./.