Sáng nay, các thí sinh đã làm bài thi môn Địa lý, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. VietnamPlus đăng đầy đủ hướng dẫn giải đề do tiến sỹ Phạm Ngọc Trụ, giảng viên trường Học viện Chính sách và Phát triển giải.

Nội dung bài giải:

Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 1

Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 2

Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 3

Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 4

Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 5