Thi công làm đường giao thông nông thôn ở huyện Duy Xuyên. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 13/10, tại thành phố Tam Kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... và 349 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 60.000 đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Quảng Nam, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong thời gian tới, Quảng Nam cần tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh cho nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển chất lượng cao; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, coi trọng công tác đối ngoại hợp tác với các tỉnh có chung biên giới Việt-Lào; tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ...

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô được nâng lên đáng kể; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 41,4 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010. Du lịch phát triển cả về quy mô và chất lượng, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thị trường.

Cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm 2015, có 56 xã (trên 27% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,9%.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bình quân trong nhiệm kỳ đạt 77%; số đảng viên được kết nạp hằng năm tăng cả về số lượng và chất lượng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ở cả 3 cấp tăng lên, giúp cấp ủy Đảng chủ động trong công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, khắc phục cơ bản tình trạng hụt hẫng cán bộ trên bình diện chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Quảng Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm và kiên định thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh; giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị, tố cáo của nhân dân; phải phát huy các lợi thế so sánh của tỉnh; coi trọng phát triển bền vững; giữ vững an ninh​-chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; trong chỉ đạo, điều hành phải tập trung, kiên quyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, mạnh dạn phân cấp quản lý đi đôi với xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý, điều hành; thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời các sai phạm...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015​-2020 diễn ra đến ngày 14/10./.