Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/6, huyện Phong Điền - địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phong Điền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, xem đây là những tiền đề và cơ sở quan trọng để huyện phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Phong Điền cần đổi mới tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo hơn trong cách nghĩ, cách làm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Một trong những vấn đề trọng tâm là huyện cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ được xây dựng với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và nghiêm túc. Tuy nhiên, Đảng bộ huyện Phong Điền xây dựng báo cáo chính trị còn dài, nội dung còn dàn trải.

Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành mặc dù có đi sâu vào việc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cá nhân cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, nhưng cần được quan tâm hơn nữa.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phong Điền đã đề ra 3 chương trình trọng điểm gồm phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính để đưa Phong Điền phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Phong Điền phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung huy động tốt các nguồn lực phát triển công nghiệp, tạo bước đột phá cho nền kinh tế. Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng. Từ một huyện thuần nông, đến nay Phong Điền có tỷ trọng công nghiệp, xây dựng khá, tốc độ tăng tưởng cao.

Huyện đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền khóa mới gồm 40 người, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XV gồm 18 người./.