Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2017 tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016./.