Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Theo ước tính, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,6 triệu đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân./.