Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 50 và các hội nghị liên quan tại Philippines, ASEAN đã tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với 10 bên Đối tác (PMC+1), thông qua nhiều định hướng lớn cho hợp tác trong giai đoạn tiếp theo./.